Ir-Rabat

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 22 ta' Jannar 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Paul Mifsud (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Edwin Privitera (Kunsillier), Is-Sur Alfred Gatt (Kunsillier), Is-Sur Frank Attard (Kunsillier), Ms Edwige Xuereb (Kunsillier), Is-Sur Nazju Cassar (Viċi Sindku), Is-Sur Alfred Sharples (Sindku), Is-Sur Rudolf Grima (Kunsillier), Dr. Chris Cilia LL.D. (Kunsillier), Is-Sur Nazzareno Vassallo (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin:  Is-Sur Paul Mifsud (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Paul Abela (Kunsillier), Is-Sur Paul Bugeja (Kunsillier), Is-Sur Alfred Gatt (Kunsillier), Is-Sur Alfred Sharples (Sindku) , Is-Sur Frank Attard (Kunsillier), Is-Sur Rudolph Grima (Kunsillier), Is-Sur Edwin Privitera (Kunsillier), Is-Sur Nazzareno Vassallo (Kunsillier), Is-Sur Nazju Cassar (Viċi Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Nazju Cassar (Viċi Sindku), Is-Sur Fredrick Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Charles Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Nazzareno Vassallo (Kunsillier), Is-Sur Paul Abela (Kunsillier), Is-Sur Paul Bugeja (Kunsillier), Is-Sur John Muscat (Kunsillier), Is-Sur Rudolf Grima (Sindku), Is-Sur Mario Falzon (Kunsillier), Is-Sur Paul Mifsud (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sra Maryrose Camilleri (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Charles Azzopardi (Sindku) , Is-Sur Nazju Cassar (Kunsillier), Is-Sur Mario Falzon (Kunsillier), Is-Sur Paul Abela (Kunsillier), Is-Sur Frank Fabri (Viċi Sindku), Is-Sur Paul Grech (Kunsillier), Is-Sra Amanda Ciappara (Kunsillier), Is-Sra Dolores Coleiro (Kunsillier), Is-Sur Paul Azzopardi (Kunsillier).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur John Muscat (Kunsillier), Is-Sur Rudolf Grima (Kunsillier), Is-Sur Paul Grech (Kunsillier), Is-Sur Frans Chircop (Kunsillier), Is-Sra Dolores Coleiro (Kunsillier), Is-Sur Nazju Cassar (Kunsillier), Is-Sur Alexander Craus (Viċi Sindku), Is-Sur Frank Fabri (Sindku), Is-Sur Noel Cini (Aġent Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo5

Is-Sitt Leġislatura  - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Franco M Azzopardi (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Peter Paul Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Paul Grech (Kunsillier), Is-Sra Dolores Coleiro (Viċi Sindku), Is-Sur Nazju Cassar (Kunsillier), Is-Sur Alexander Craus (Sindku), Is-Sur Antoine Borg (Kunsillier), Is-Sur Robert Micallef (Kunsillier), Is-Sur Rudolf Grima (Kunsillier), Is-Sur Frans Chircop (Kunsillier).


Sebà  Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 8ta' Marzu 2013

photo7

Is-Sebà Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Is-Sna Orietta Masini Cardona (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Stephen Borg (Kunsillier), Is-Sur Andrew Mallia (Kunsillier), Is-Sna Dolores Coleiro (Viċi Sindku), Is-Sur Antoine Borg (Kunsillier), Is-Sur Charles Azzopardi (Sindku), Is-Sur Nazju Cassar (Kunsillier), Is-Sur Peter Paul Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Ian Mario Vassallo (Kunsillier)